Advies strategische huisvestingskoers ArboNed (voorheen 365)

Advies strategische huisvestingskoers ArboNed (voorheen 365)

In 2008 zijn ArboDuo en ArboNed gefuseerd, in 2011 is deze opgegaan in 365. Beiden hadden circa 75 verschillende locaties in Nederland. TFM is gevraagd om een strategische huisvestingskoers op te stellen voor de nieuwe fusieorganisatie. Omvang: 150 panden, 60.000 m2 bvo

Adviesrapport / haalbaarheidsstudie Facility- en Hospitality services strategie van Dignis-Lentis

Adviesrapport / haalbaarheidsstudie Facility- en Hospitality services strategie van Dignis-Lentis

Opstellen van een adviesrapport / haalbaarheidsstudie Facility- en Hospitality services strategie voor Dignis Lentis.

Detachering allround facilitair adviseur gemeente Deventer

Detachering allround facilitair adviseur gemeente Deventer

Gemeente Deventer is een stad in het zuidwesten van de provincie Overijssel en telt ruim 98.000 inwoners.   Algemene omschrijving opdracht TFM heeft een allround … Vervolgd

Detachering facilitair inkoopadviseur Brandweer Flevoland

Detachering facilitair inkoopadviseur Brandweer Flevoland

Brandweer Flevoland is een nieuw gevormde veiligheidsregio. Doel van de inzet van de facilitair inkoopadviseur was enerzijds een professionaliseringsslag doorvoeren binnen de inkoop. Anderzijds is projectmatige ondersteuning … Vervolgd

Detachering teamleider backoffice en logistiek HU

Detachering teamleider backoffice en logistiek HU

Hogeschool Utrecht (HU) wil bijdragen aan een duurzame kennissamenleving waarbij de mens het uitgangspunt is.   Algemene omschrijving opdracht De organisatie van Hogeschool Utrecht (HU) werkt aan … Vervolgd

Detachering teammanager facilitaire services Menzis

Detachering teammanager facilitaire services Menzis

In verband met zwangerschapsverlof heeft TFM op interim basis een teammanager facilitaire services geleverd voor de locatie Groningen. Waarborging van de continuiteit en kwaliteit van … Vervolgd

Haalbaarheidsonderzoek commercieel cateren binnen de Rijksoverheid

Haalbaarheidsonderzoek commercieel cateren binnen de Rijksoverheid

Het ministerie Economische Zaken (voorheen EL&I) staat voor een ondernemend Nederland, met een sterke internationale concurrentiepositie en met oog voor duurzaamheid. Ze zet zich in voor … Vervolgd

Implementatie kantoorconcept HNW Ericsson

Implementatie kantoorconcept HNW Ericsson

Omvang: 2 panden, 5.000 m2 bvo

TFM levert professionele dienstverlening op het gebied van Detachering en Interimmanagement door onze TFM Facility Professionals, ondersteuning bij huisvestingsvraagstukken met TFM Huisvesting, leveren wij facilitair advies via TFM Consultancy en Integrated Facility Management concepten door TFM Integrated FM.  Onze medewerkers zijn gemotiveerd, energiek, professioneel, hebben oog voor de relatie en verhoudingen en opereren met een goede dosis humor.

Nieuws & Media